Phân biệt Authentication và Authorization. Các giao thức xác thực Web.

Có lẽ trong quá trình lập trình bạn đã được nghe rất nhiều về 2 khái niệm authentication và authorization nhưng liệu bạn đã phân biệt được sự khác nhau giữa 2 khái niệm này? hay đôi khi bạn vẫn mập mờ không hiểu được đâu là authorization và đâu là authentication?

Read more