05 xu hướng công nghệ sẽ phát triển vào năm 2021

Công nghệ của Kubernetes đang mất dần vị thế khi nó trở thành O/S của cloud. Các phương thức trừu tượng, công cụ và nền tảng đang được xây dựng có xuất phát từ cộng đồng được dự đoán sẽ không ngừng phát triển

Dưới đây là bảy xu hướng cần được theo dõi trong năm 2021:

1. GitOps trở thành tiêu chuẩn cho Cloud Native.

Một trong những xu hướng được mong chờ nhất trong năm 2019 là sự ra đời của GitOps. Là một phần mở rộng tự nhiên cho Cơ sở hạ tầng dưới dạng Mã (Infrastructure-as-Code) và Phân phối liên tục (Continuous Delivery), GitOps tập trung vào việc sử dụng Git làm source tin tưởng duy nhất cho hệ thống. Thay đổi về cơ sở hạ tầng và ứng dụng được thực hiện khai báo thông qua kho Git, với quy trình tự động đảm bảo trạng thái hiện tại của hệ thống phản ánh trạng thái trong repo. Thuật ngữ GitOps được đặt ra từ Weave Works và có thể đọc thêm tại các blog công nghệ khác.

GitOps Engine là sản phẩm được tạo ra từ sự hợp tác giữa hai người chơi lớn : WeaWorks Flux và Intuitftime Argo, cho thấy tiềm năng tuyệt vời của công cụ tiêu chuẩn để thực hiện GitOps. Hy vọng cộng đồng sử dụng GitOps Engine sẽ lớn mạnh hơn trong năm nay vì các có nhiều điểm độc đáo và use case ngách điển hình được cho phép triển khai.

GitOps đang ở giai đoạn đầu tiên được đón nhận bởi cộng đồng, nhưng được dự đoán sẽ trở thành một tiêu chuẩn cho tất cả các công ty có tham vọng của Cloud Native vào năm 2021.

2. Hybird cloud lai là tương lai.

Hybrid hoặc multi cloud dường như sẽ là tương lai của các giải pháp Cloud Native. Trong tương lai, rõ ràng là không còn bất kỳ tổ chức lớn nào chạy hoàn toàn trên một “cloud”, cho dù cloud đó là on-premise, public hay private.

Vì nhiều lý do: bảo mật dữ liệu, phục hồi dữ liệu sau thảm họa (DR), quy mô xử lý, bảo mật dữ liệu cá nhân… giải pháp hybrid cloud hoặc multi cloud được tin dùng. Kết quả là, trong năm vừa qua, cả ba nhà cung cấp điện toán cloud lớn đã tung ra một sản phẩm để hỗ trợ hybrid cloud lai (AWS Outposts, Google ED Anthose và Azure Arc).

Một trong những điểm hấp dẫn chính của Kubernetes đối với nhiều tổ chức là cách nó tự giới thiệu bản thân như một công cụ để thiết lập hybrid cloud lai. Mặc dù điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng hỗ trợ nhiều cloud sẽ dẫn đến rất nhiều sự phức tạp. Có một số công cụ nhằm giúp đơn giản hóa việc này, Kubefed, còn gọi là Federation v2, Crossplane hoặc thông qua một lưới dịch vụ (service mesh) như Istio.

Trong năm tới, chúng tôi hy vọng không gian này và các công cụ sẽ tiếp tục phát triển, đồng thời các công ty đang tìm cách thực hiện các thiết lập hybrid cloud lai sẽ đánh giá lại kỳ vọng của họ khi họ nhận ra việc này tốn khá nhiều chi phí.

3. SRE sẽ đi từ buzzword đến phổ biến.

Kể từ khi Google phát hành ‘Site Reliability Engineering’ (Độ tin cậy của trang web) lần đầu tiên và liệt kê chi tiết về cách thức vận hành các hệ thống sản xuất, thuật ngữ và vai trò đã tiếp tục phát triển nhanh chóng. Đến năm 2019, SRE vẫn đangrất phổ biến dựa trên các khảo sát gần đây.

Hầu hết các công ty đang triển khai SRE trong tổ chức của họ, nhưng một số lượng lớn trong số họ không áp dụng đúng quy trình và thay vào đó chỉ đơn giản là đổi thương hiệu cho các nhóm vận hành. Cuộc khảo sát tương tự từ Catchpoint, được liên kết ở trên, chỉ ra rằng SLO (Service Level Objectives – Mục tiêu cấp độ dịch vụ) thường không được xác định và vẫn còn quá nhiều vấn đề trong tổ chức -. Hai số liệu chính của SRE.

Với việc tiếp tục hoàn thiện thực tiễn , chúng tôi hy vọng các quy trình sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn, bao gồm đánh giá sản xuất kỹ lưỡng cho tất cả các dịch vụ và SLO / SLI / SLA được xác định rõ và để SRE thích hợp trở thành một yêu cầu khó đối với bất kỳ công ty nào duy trì hệ thống sản xuất.

4. MLOps mở ra những cơ hội mới.

Mặc dù không nhất thiết phải nằm dưới chiếc ô Cloud Native, nhưng việc giới thiệu MLOps vào năm 2019 là một sự phát triển thú vị. MLOps là quá trình vận hành và quản lý vòng đời của machine learnin trong sản xuất, đặc biệt là áp dụng các công cụ và thực tiễn của DevOps cho lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Có thể coi đây là cầu nối giữa machine learning và Cloud Native, vì nó cho phép các nhóm khoa học dữ liệu và ML tận dụng các thực tiễn và công nghệ của Cloud Native. Cơ hội ở đây là rất lớn. Hi vọng , và chúng tôi đang mong đợi không gian này sẽ thực sự bùng nổ trong năm tới.

5. Tranh luận về công nghệ xanh sẽ ngày càng lớn hơn và cấp bách hơn.

Trong vài năm qua, những lo ngại về đạo đức và công nghệ đã trở thành tâm điểm, từ các công ty sử dụng dữ liệu cho đến tiêu thụ năng lượng của các trung tâm dữ liệu. Đây đều là những nội dung quan trọng. Từ góc độ Cloud Native , chúng tôi sẽ thấy nhiều cuộc thảo luận hơn vào năm 2021 về việc các công ty nào chúng tôi nên được hỗ trợ (hoặc không), làm thế nào để giúp giảm lượng khí thải carbon và nhiều nội dung khác nữa.

Phần kết luận

Trong khi bản thân công nghệ Cloud Native ngày càng trở nên chủ đạo, không gian chỉ phát triển nhanh hơn. Việc áp dụng các công nghệ chính như Kubernetes tiếp tục mở rộng, dẫn đến nhu cầu trừu tượng hóa và công cụ bổ sung. Đây là một vài trong số các nội dung đáng chú ý để mắt đến trong năm nay, nhưng các lĩnh vực chưa được khám phá chắc chắn sẽ phát sinh vào năm 2020 mới là điều hấp dẫn hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *