Phân biệt API và Web service

API và Web service hoạt động như các phương tiện giao tiếp. Vậy giữa API và Web service có điểm gì khác nhau. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Tải miễn phí để cùng tìm hiểu về định nghĩa và sự khác nhau giữa API và Web Service nhé.

API và Web service hoạt động như các phương tiện giao tiếp. Điểm khác biệt duy nhất giữa API và Web service chính là Web service cho sự tương tác giữa hai máy qua mạng. API hoạt động như một giao diện giữa hai ứng dụng khác nhau để chúng có thể giao tiếp với nhau.

Thông thường, “HTTP” là giao thức được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình giao tiếp. Web service sử dụng 3 chuẩn chính là SOAPREST và XML-RPC để làm phương tiện giao tiếp. API có thể sử dụng bất kỳ phương tiện giao tiếp nào để bắt đầu tương tác giữa các ứng dụng. Ví dụ, các cuộc gọi hệ thống được gọi bằng cách làm gián đoạn bởi các kernel Linux API.

Ngoài ra các web service thường sử dụng SOAP làm giao thức để giao tiếp trao đổi bản tin và thường được sử dụng trong kiến SOA khi thiết kế ứng dụng.

Tóm lại sự khác nhau giữa API và Web Service là :

1. Tất cả Web services là APIs nhưng tất cả các APIs không phải là Web services.

2. Web services không thể thực hiện được tất cả các thao tác mà API sẽ thực hiện.

3. Một Web service sử dụng 3 chuẩn chính: SOAP, REST và XML-RPC trong quá trình giao tiếp, trong được thường lựa chọn SOAP ngược lại API có thể sử dụng bất kỳ chuẩn nào để giao tiếp.

4. Một Web service đòi hỏi luôn luôn phải có mạng để nó hoạt động nhưng API thì không cần.

5. API tạo điều kiện liên kết trực tiếp với một ứng dụng trong khi Web service thì không.

Kết luận

API là một giao diện cho phép bạn xây dựng trên dữ liệu hoặc chức năng của một ứng dụng khác, trong khi web service là một tài nguyên hoạt động trên cơ sở có mạng. Tuy nhiên thực tế thì người ta vẫn hiểu nhầm giữa web service và API.

Tham khảo: Tubean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *