AWS SDK là gì? Cùng tìm hiểu về AWS SDK?

Trong những năm gần đây, các nhà phát triển phần mềm đều tập trung vào yếu tố năng suất của dự án. Trong thế giới phát triển không ngừng của Đối với người lập trình viên, dù có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì việc thiết lập các thành phần cho dự án từ Database, Caching, cộng cụ giám sát, tạo lập môi trường CI/CD vẫn tiêu tốn quá nhiều thời gian thay vì tập trung vào công việc chính là lập trình và logic dự án.

Sự ra đời của các nhà cung cấp dịch vụ Cloud như AWS, Azure, GCP đã mở ra một kỷ nguyên mới cho các nhà phát triển phần mềm. Đối với AWS, người dùng có nhiều tùy chọn để tương tác, tạo lập và quản lý tương tác với tài nguyên Cloud, cụ thể là có 04 mức tùy chọn:

  • Management Console,
  • Command-Line-Tool,
  • SDK,
  • RESTful API.

Trong số các tùy chọn này thì có 03 tùy chọn chủ yếu sử dụng cho việc quản trị tài nguyên còn SDK là tùy chọn cho phép các nhà lập trình viên sử dụng các công cụ phần mềm tương tác với tài nguyên thiết lập trong AWS. Bài viết này sẽ mô tả chi tiết hơn về AWS SDK.

AWS SDK là gì?

SDK – Software Development Kit là một tập hợp công cụ hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm thông qua một nền tảng nào đó.

Hầu hết các nhà phát triển ứng dụng đều cần dùng tới SDK để thêm thắt các tính năng nâng cao, hiển thị quảng cáo, thông báo dạng đẩy (push notification) cho ứng dụng của họ. Chẳng hạn lập trình Android yêu cầu SDK cho Java, với ứng dụng iOS thì SDK cho Swift, còn lập trình ứng dụng Windows yêu cầu có .NET Framework SDK đi kèm với .NET.

SDK có thể chứa các API dưới dạng thư viện để giao tiếp với một ngôn ngữ nào đó hoặc để chứa một hệ thống phần cứng phức tạp có thể giao tiếp với một hệ thống nhúng. Các công cụ phổ biến bao gồm các tiện ích gỡ rối phần mềm (debugging), thường ở dạng môi trường phát triển tích hợp (IDE). SDK cũng thường hay kèm theo các sample code và các ghi chú kỹ thuật hỗ trợ (documentation) hay tài liệu để giúp làm rõ các tài liệu tham khảo chính.

SDK thường có thể được download trực tiếp từ internet hay SDK marketplace. Nhiều SDK được cung cấp miễn phí để khuyến khích nhà phát triển sử dụng hệ thống hay ngôn ngữ đó.

AWS SDK hỗ trợ các ngôn ngữ nào?

  • C++, Go, Java, Javascript, .Net, Node.js, PHP, Python, Ruby

AWS SDK khác gì với AWS API?

API (Application Programming Interface) là giao diện lập trình ứng dụng. Mục đích chính của API là truy xuất đến các hàm được dựng sẵn để sử dụng khi lập trình.

SDK là công cụ để thực thi. SDK là tập hợp các công cụ được dựng sẵn bởi một nhà phát triển nào đó. Có thể hiểu đơn giản nó là 1 gói code được viết sẵn các tính năng cơ bản, bạn gọi sdk và sử dụng các tính năng đã đc viết sẵn đó để phát triển phần mềm ứng dụng của mình. SDK thường có chứa một tập API. Có thể sử dụng trực tiếp API mà không cần thông qua SDK, tuy nhiên nếu có SDK thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

AWS SDK khác gì với AWS CDK?

AWS CDK là một bộ công cụ phát triển hay framework mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng và cung cấp tài nguyên ứng dụng đám mây bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc.

AWS CDK cung cấp tài nguyên của bạn theo cách thức an toàn và nhanh chóng thông qua AWS CloudFormation.

  • AWS CDK có các chức năng tương tự như dự án https://github.com/cloudtools/troposphere nhằm tận dụng sẵn có các đoạn code CloudFormation. AWS CDk lúc này hoạt động như lớp trung gian giữa đoạn mã code và CloudFormation.
  • SDK là các thư viện sử dụng các API endpoint vào các ngôn ngữ.

Tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *