Tìm hiểu về Responsive trong thiết kế web

Hiểu một cách đơn giản Web Responsive là phong cách thiết kế website làm sao cho phù hợp trên tất cả các thiết bị, mọi độ phân giải màn hình. Một website đẹp trên máy tính nhưng khi xem trên điện thoại bố cục lộn xộn, hình ảnh, bài viết không cân đối thì không thể gọi là Web Responsive.

Read more

Thread và Process. Tìm hiểu về Hyper threading.

Thread nằm trong process, là tập con của process. Trong 1 process có thể có một hoặc nhiều thread.
Thread là đơn vị cơ bản để hệ điều hành quản lý và thực hiện.
Tất cả các thread trong cùng một process sẽ chia sẻ chung vùng nhớ với nhau vì vậy việc giao tiếp giữa các thread khá đơn giản và dễ dàng hơn so với giao tiếp giữa các process.

Read more

Tìm hiểu về Parallel computing hardware

Parallel execution (xử lý song song), chúng ta sẽ chia công việc có sẵn thành các phần có thể thực hiện cùng lúc và mỗi người sẽ lựa chọn task sau đó thực hiện cùng nhau. Bước cuối cùng (trộn sốt) sẽ thực hiện khi tất cả các công việc trước đó được hoàn thành.

Read more