Tìm hiểu về các loại Message Queue. Phân biệt Pub/Sub và Message base

Các giải pháp Message giúp đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng bằng cách cung cấp một thành phần được tiêu chuẩn hóa, có thể tái sử dụng để xử lý mạnh mẽ các luồng dữ liệu, cho phép các nhà phát triển và kiến ​​trúc sư tập trung vào logic cốt lõi của các ứng dụng.

Read more