Chỉnh sửa Paragraph trong WordPress

Trong hầu hết các bộ xử lý Word, bạn có thể dễ dàng dãn cách dòng. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn phím ENTER một vài lần. Nếu bạn hiểu biết nhiều hơn một chút thì bạn có thể thay đổi định dạng để tạo ra dòng có khoảng cách tăng gấp đôi sau khi hết đoạn, tăng khoảng cách dòng, vv Bây giờ điều này trở nên thực sự bực bội cho những người mới bắt đầu khi họ bắt đầu sử dụng WordPress Visual Editor. Tại sao? Vì nó không có nút format như trong MS Word. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa Paragraph trong WordPress.

Sửa đổi chiều cao và dãn dòng

Để chỉnh sửa CSS cho theme của bạn, bạn cần phải truy cập vào Appearance » Customize. Thao tác này sẽ khởi chạy trình chỉnh sửa theme WordPress nơi bạn cần nhấp vào tab ‘Additional CSS‘ từ cột bên trái.

# Dãn dòng cho danh mục bullet
.post li {
line-height: 2em;
padding-bottom: 10px;
	font-size: 17.5px
}
# Dãn dòng cho văn bản paragraph
.post p {
line-height: 2em;
padding-bottom: 10px;
}
# Dãn dòng cho Heading
h3 {font-weight: bold; color:blue}
h4 {font-weight: bold;color:blueviolet}

Tham khảo

https://dieuhau.com/lam-the-nao-de-dan-cach-dong-don-doi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *