Tìm hiểu khác nhau giữa Internet Gateway và NAT Gateway?

Kết nối mạng trong AWS rất phức tạp. Hiểu các khái niệm mạng AWS và cách chúng hoạt động cùng nhau là điều cần thiết để đảm bảo rằng các dịch vụ của bạn được bảo mật và có kết nối internet. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa Internet GW và NAT GW.

Read more

Vì sao Microsoft thay thế MCSA bằng Azure?

Nadella đã luôn nói về sự trỗi dậy của một thế giới nơi điện toán đám mây sẽ thống trị tất cả, làm nên một cuộc cách mạng mới trong thế giới công nghệ và đem đến những cơ hội kết nối mới phục vụ cho hàng tỷ người dùng và hàng chục tỷ thiết bị.

Read more