Tìm hiểu về Google Big Query. Tính năng và kiến trúc của Big Query.

Có thể nói BigQuery như một data warehouse có khả năng mở rộng cao, chúng được Google thiết kế để giúp các nhà phân tích dữ liệu làm việc hiệu quả hơn với chi phí hợp lý. Nếu không có cơ sở hạ tầng có sẵn ở doanh nghiệp thì việc sử dụng BigQuery là một giả pháp không thể hợp lý hơn.

Read more