Cloud là gì? Các thuật ngữ sử dụng trong Cloud

Cloud là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính cho người dùng trên môi trường internet.  Nguồn tài nguyên này bao gồm rất nhiều thứ liên quan như các máy chủ ảo, hệ thống cơ sở dữ liệu, hay các dịch vụ nằm tại các môi trường ảo hóa của Cloud..

Người dùng có thể truy cập tài nguyên từ bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần thông qua kết nối với hệ thống internet.

Phân loại mô hình điện toán đám mây

Hiện nay, có 4 mô hình triển khai điện toán đám mây chính đang được sử dụng phổ biến. Đó là: Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud và Community Cloud.

Public Cloud là mô hình triển khai điện toán đám mây sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trong đó toàn bộ các tài nguyên và dữ liệu đều nằm trên hệ thống do nhà cung cấp dịch vụ Cloud quản lý.

Private Cloud là mô hình điện toán đám mây riêng được cung cấp cho các doanh nghiệp để đảm bảo an toàn dữ liệu. Toàn bộ hệ thống sẽ được doanh nghiệp tự đầu tư, triển khai và bảo vệ.

Hybrid Cloud (Đám mây lai) là sự kết hợp giữa mô hình Public Cloud và Private Cloud. Nó cho phép người dùng có thể khai thác được điểm mạnh của 2 mô hình trên. Và đồng thời hạn chế được điểm yếu của 2 mô hình đó. Hybrid giúp những doanh nghiệp sự linh hoạt và nhiều tuỳ chọn trong việc xây dựng và triển khai hệ thống của doanh nghiệp.

Multi Cloud là mô hình cho phép khách hàng quản lý nhiều “đám mây” khác nhau tại nhiều nhà cung cấp khác nhau với kết nối trực tiếp và độc lập trên 1 trang quản trị duy nhất.

Có thể nói multi-cloud là tương lai của điện toán đám mây. Việc sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ cho phép các doanh nghiệp có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu của họ nhất.

Mô hình này cũng sẽ làm tăng tính chủ động của doanh nghiệp, tránh phụ thuộc vào 1 hoặc 2 vendor cụ thể, và đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống trên môi trường Cloud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *