Cơ hội bứt phá từ phát triển kinh tế số, chuyển đổi số tích hợp số hóa tại Việt Nam

Năm 2020 là một năm bão táp với toàn thế nhân loại. Đại dịch Covid-19 đã tác động và để lại hệ lụy nghiêm trọng đối với hầu hết các nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, kinh tế số đã trở thành một xu thế tất yếu đối với các quốc gia trên thế giới. Covid-19 cũng là nguyên nhân đưa cả thế giới vào cuộc khủng hoảng, nhưng cũng chính là mệnh lệnh khiến cả thế giới phải thay đổi. Và đây cũng là thời cơ để Việt Nam có “cú hích” chuyển mình trong công nghệ và chuyển đổi số.

Chính vì vậy, năm 2020 được coi là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Điều này phản ánh những yêu cầu mới của quản lý nhà nước trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.

Mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế số của nước ta phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng chính phủ số; kinh tế số đạt khoảng 30% GDP; đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số”. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng nhưng không phải là bất khả thi.

Điểm đặc biệt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trọng tâm chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số là tạo ra một cơ hội bình đẳng như nhau để bứt phá đi lên, kể cả với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Việt Nam sẽ khó khăn hơn trên con đường phát triển cũng như hội nhập toàn diện với thế giới.

Chủ trương phát triển kinh tế số, chuyển đổi số trong giai đoạn 2021 – 2030 được nhấn mạnh trong văn kiện Đại hội XIII thực chất là một sự thay đổi về tư duy phát triển, phù hợp với nhiều nguồn lực, thế mạnh của Việt Nam.

Chuyển đổi số không chỉ là hoạt động đầu tư và vận hành công nghệ số mà là quá trình ứng dụng công nghệ để tạo ra hoặc thay đổi các quy trình quản trị DN, phương thức kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Điều này đòi hỏi lãnh đạo DN phải có khả năng thúc đẩy đổi mới, hiểu đúng về năng lực số, có chiến lược chuyển đổi số phù hợp và hiệu quả với hiện trạng của DN. DN cũng cần đảm bảo và duy trì một tinh thần sáng tạo, một tâm thế sẵn sàng tiếp nhận cái mới của toàn bộ người lao động trong DN.

Tham khảo:

https://vtv.vn/chinh-tri/co-hoi-but-pha-tu-phat-trien-kinh-te-so-chuyen-doi-so-tich-hop-so-hoa-20210228192211601.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *