Thông dịch và biên dịch

Khả năng nhận thức của con người và một thiết bị điện tử như máy tính là khác nhau. Con người có thể hiểu bất cứ điều gì thông qua các ngôn ngữ tự nhiên, nhưng một máy tính thì không thể. Máy tính cần một trình dịch để chuyển đổi các ngôn ngữ được viết ở dạng mà con người có thể đọc thành dạng mà máy tính có thể đọc.

Read more

Ứng dụng Event Driven Design vào thiết kế Microservice

Đối với nhiều ứng dụng, giải pháp quản lý dữ liệu phân tán là sử dụng Event-Driven Architecture. Trong kiến ​​trúc này, một service publish một event khi có gì đó đáng chú ý xảy ra, chẳng hạn như khi cập nhật một business entity. Các microservice khác đăng ký các event đó. Khi microservice nhận được một event, nó có thể cập nhật các business entity của riêng nó.

Read more

Tìm hiểu về Agile và các ứng dụng của Agile trong quản lý dự án

Agile từ một trào lưu hản kháng trong đợt khủng hoảng các phương pháp phát triển phần mềm, đã trở thành “tiêu chuẩn hờ” cho việc phát triển phần mềm, lan sang cả các lĩnh vực khác mà những người ký vào bản tuyên ngôn Agile năm 2001 không thể ngờ tới như marketing, giáo dục, quản trị, trong gia đình nông nghiệp hay thậm chí trong nhà thờ.

Read more

XSS attack là gì? Tìm hiểu về XSS attack.

XSS hay còn gọi là Cross Site Scripting là một trong những tấn công phổ biến và dễ bị tấn công nhất mà tất cả các Tester có kinh nghiệm đều biết đến. Nó được coi là một trong những tấn công nguy hiểm nhất đối với các ứng dụng web và có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng.

Read more