Gitops là gì? Tìm hiểu về Gitops và lợi ích của nó

GitOps là một xu hướng gần đây trong lĩnh vực triển khai liên tục. Động lực của nó dựa vào việc đưa các quy trình triển khai gần với các nguyên tắc phát triển phần mềm. Bằng cách tập hợp các quy trình và công cụ được sử dụng bởi các nhà phát triển và nhóm vận hành, nó chắc chắn có thể đưa một tổ chức đến gần hơn với khái niệm DevOps.

Read more

Spinnaker là gì? Tìm hiểu mọi thứ về Spinnaker.

Spinnaker chính là một tool dùng trong công việc deploy ứng dụng lên cloud server (CD) được phát triển bởi Netflix. Spinnaker mạnh ở chỗ nó là một tool multi-cloud continuous delivery platform. Tức là bạn có thể dùng spinnaker để build, deploy lên AWS, Azure, GCE … đủ loại

Read more

Tìm hiểu về SRE? Vai trò của các kỹ sư SRE? Khác biệt giữa SRE và Devops?

DevOps nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa hoạt động phát triển và vận hành bằng cách phối hợp linh hoạt giữa công việc, mục tiêu và ý tưởng ​của 2 nhóm này theo 1 dạng “văn hóa”, SRE đặt nhóm phát triển vào vị trí đứng đầu của toàn bộ việc triển khai này.

Read more

Tìm hiểu các công cụ Devops: Ansible, Chef , Terraform và CloudFormation. Tính tương đồng và sự khác biệt?

Một loạt các công cụ phổ biến hỗ trợ bởi đông đảo các contributor và có thể sử dụng đa nền tảng (AWS, Azure, GCP) như Ansible, Chef, TerraForm hay CloudFormation. Các công cụ này giống và khác gì nhau? Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu mối tương quan và khác biệt của các công cụ này.

Read more

Devsecops là gì? Từ Devops đến Devsecops: Bảo mật CI/CD Pipeline

Các lỗ hổng phần mềm thường là gốc rễ của các sự cố vi phạm an ninh bảo mật, do vậy việc đảm bảo an ninh bảo mật là một trong những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp. Thực tế, chi phí phục hồi khi xảy ra các vấn đề về bảo mật thông tin rất lớn để có thể bỏ qua. Ngoài việc tốn thời gian và nguồn lực để xử lý thì xảy ra vấn đề lớn hơn là làm mất sự tin tưởng của khách hàng

Read more