Di chuyển WordPress website giữa các hosting

Trong quá trình duy trì website thì chúng ta không thể chắc chắn chỉ lưu website ở một chỗ mà có thể sẽ cần chyển qua dịch vụ hosting khác vì nhiều lý do. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách di chuyển dữ liệu của WordPress từ host sử dụng cPanel qua một khác cũng sử dụng cPanel mà không gây ảnh hưởng đến website, có khi người dùng còn không biết bạn vừa chuyển host.

KHÁI QUÁT VỀ VIỆC CHUYỂN DỮ LIỆU WEBSITE

Nói về chuyển dữ liệu của website WordPress qua host khác thì chúng ta hãy hiểu đơn giản là sẽ di chuyển toàn bộ mã nguồn và cơ sở dữ liệu (database) của website trên host cũ sang host mới. Sau đó sửa thông tin về database ở mã nguồn trên host mới trùng khớp với thông tin database ở host mới và cuối cùng là trỏ tên miền về là hoàn thành.

CÁC BƯỚC CHUYỂN DỮ LIỆU WEBSITE QUA HOST MỚI SỬ DỤNG CPANEL

1. Tải mã nguồn dữ liệu ở host cũ

Bạn truy cập vào cPanel ở host cũ và tìm mục File Manager (có thể sử dụng FTP nếu thích nhưng không nén được trên FTP).

Sau đó tìm tới thư mục website của bạn và chọn Select All

Sau đó chọn Compress ở trên để bắt đầu nén. Bạn hãy chọn định dạng .zip và đặt tên tập tin nén này. Sau đó ấn Compress Files.

Đợi một chút khi nó nén xong, bạn hãy tải tập tin .zip này về máy.

Xong rồi, bây giờ bạn đã có mã nguồn website ở máy để chút nữa upload lên host mới.

2. Sao lưu database ở host cũ

Cũng vẫn ở host cũ, bạn vào cPanel và tìm phần phpMyAdmin.

Sau đó chọn database của website cần chuyển đi và chọn Export.

Sau đó ấn Go để bắt đầu tải database về. Database tải về sẽ có định dạng là .sql.

Bước 3. Upload mã nguồn lên host mới

Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào cPanel của host mới và vào File Manager, tìm thư mục của tên miền và upload vào đó. Nếu bạn sử dụng tên miền làm tên miền chính của host thì thư mục gốc là public_html.

* Thực tế mình đang sử dụng Hosting của Mắt Bão thì thư mục là httpdocs

Khi upload xong, quay lại trang File Manager và chọn tập tin vừa upload và chọn Extract để giải nén ra.

Vậy là xong bước chuyển mã nguồn qua host mới. Chúng ta làm bước kế tiếp nào.

4. Di chuyển database qua host mới

Để các dữ liệu bên host cũ có thể hoạt động được bên host mới thì ngoài mã nguồn thì chúng ta phải di chuyển database (nội dung bài viết, thiết lập,…).

Ở bước 2 chúng ta đã tải về một tập tin .sql là database được xuất ra từ host cũ. Bây giờ bạn hãy vào cPanel ở host mới và tìm mục MySQL Databases để tạo một database mới trên host mới.

hoặc trường hợp Mắt Bão sẽ như sau -> vào phpMyAdmin

Cuối cùng là vào mục phpMyAdmin trên cPanel tại host mới và tìm database vừa tạo rồi chọn Import để nhập dữ liệu từ tập tin .sql mà bạn đã tải về máy trong bước 2

Sau khi import thành công bạn sẽ nhận được dòng thông báo màu xanh của sự sống như thế này.

5. Sửa thông tin database trong wp-config.php ở host mới

Khi bạn mang mã nguồn từ host cũ qua host mới như bước 3 thì vô tình chung tập tin wp-config.php vẫn còn mang thiết lập database ở host cũ. Thông tin database này bao gồm hostname, database name, database user và database password không trùng khớp ở host mới nên chúng ta phải sửa lại cho đúng với thông tin database đã tạo ra ở bước 4.

Mình vào host tìm tập tin wp-config.php ở thư mục mới giải nén ra trong bước 3 và mở nó lên.

Lưu ý là DB chúng ta có thể tạo mới và khai báo lại.

6. Sửa thông tin site url trong DB

Vào bảng wp_options sửa lại các trường

update wp_options set option_value = 'https://example.vn/' where option_name = 'siteurl';<br>
update wp_options set option_value = 'https://example.vn/' where option_name = 'home';

7. Sửa thông tin Home Page

Các Home Page vẫn chứa Permanent link từ site cũ nền cần duplicate và tạo lại các trang Home theo đường dẫn mới.

Tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *