So sánh giữa ODBC và JDBC

JDBC và ODBC đều là những API (Application Programming Interface) được sử dụng để kết nối các ứng dụng với database trong các dịch vụ giữa client và server.

Open Database Connectivity (ODBC): Ra mắt bởi Microsoft vào 1992Khác với JDBC , ODBC chủ yếu cho phép các ứng dụng truy cập (access) vào dữ liệu trong database.

  • Tất các các ứng dụng chạy trên nền tảng bất kì loại ngôn ngữ nào đều có thể sử dụng ODBC để kết nối đến database.
  • Cũng giống như JDBC, ODBC cung cấp các gói ODBC drivers giúp chuyển đổi các yêu cầu từ ứng dụng thành ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu trong database.Java Database Connectivity (JDBC): Ra mắt bởi SUN Micro Systems vào 1997
  • Là một trong những thành phần cơ bản của Java development Kit (JDK)
  • Một vài thành phần cơ bản của JDBC được xây dựng từ ODBC+ Là một chuẩn giao diện giữa các ứng dụng Java application với các loại database khác nhau. Các function trong JDBC giúp các ứng dụng chạy trên nền tảng Java có thể truy nhập vào các thành phần khác nhau trong database. JDBC cung cấp các phương thức (method) cho phép truy vấn (query) và cập nhật (update) cơ sở dữ liệu trong database.+ JDBC cung cấp các gói JDBC drivers giúp chuyển đổi các yêu cầu (request) từ bên phía ứng dụng Java thành ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL,ESQL,…) trong database.
ODBCJDBC
ODBC là chuẩn kết nối mở Open Database ConnectivityJDBC là chuẩn kết nối cho Java database connectivity
ODBC sử dụng cho bất kì các loại ngôn ngữ: C, C++, Java, Python,……JDBC chỉ sử dụng duy nhất cho ngôn ngữ Java
ODBC chỉ sử dụng duy nhất cho các ứng dụng chạy trên nền tảng của WindowsJDBC hỗ trợ ứng dụng trên chạy trên bất kì các loại nền tảng nào: Unix, Linux, Window, Solaris,…..
Hầu hết các ODBC driver được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ chính là C,C++JDBC driver được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ chính là Java
Đối với các ứng dụng chạy trên nền tảng Java (JVM) không khuyến khích sử dụng ODBCè Giảm hiệu năng truy nhập do các ứng dụng phụ thuộc quá nhiều vào nền tảngĐối với các ứng dụng chạy trên nền tảng Java (JVM) nên sử dụng JDBCè Tăng hiệu năng truy nhập và giải quyết được các vấn đề về phụ thuộc vào nền tảng
ODBC là kết nối thủ tục(ODBC is procedural.)JDBC là kết nối hướng đối tượng(JDBC is object oriented)

Tham khảo:

https://tovanhieu-bk.blogspot.com/2019/01/so-sanh-giua-odbc-va-jdbc.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *