Tìm hiểu về Gartner. Báo cáo Magic Quandrant? Biểu đồ tăng trưởng Hype?

Gartner tên chính thức là Gartner, Inc. Là thành viên chính thức của S&P 500 và là một công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu cung cấp thông tin, tư vấn và công cụ cho các doanh nghiệp về công nghệ thông tin, tài chính, nhân sự, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ, pháp lý và tuân thủ, tiếp thị, bán hàng và chức năng chuỗi cung ứng.

Read more

Tìm hiểu về ITSM vs ITIL. Hiểu thế nào cho đúng?

ITIL là cách tiếp cận phổ biến nhất đối với ITSM và nó thường gây nhầm lẫn. ITSM và ITIL không thực sự khác nhau nhưng là bổ sung cho nhau. ITSM là một tập hợp các thực tiễn, chính sách và quy trình giúp quản lý các dịch vụ được cung cấp cho người dùng cuối và ITIL là một hướng dẫn để thực hiện các thực tiễn tốt nhất để triển khai ITSM trong một tổ chức. Tóm lại, ITIL® là một bộ hướng dẫn cho ITSM hiệu quả.

Read more

Chuyển đổi số, con người là tối quan trọng

Khi chuyển đổi số, có vô vàn rào cản mà các tổ chức, doanh nghiệp phải đối mặt, như văn hóa doanh nghiệp hay tính minh bạch; hoặc buộc phải phá hủy mô hình kinh doanh cũ để tạo mô hình kinh doanh mới. Một trong những khó khăn lớn nhất chính là chuyển đổi con người, chuyển đổi tư duy…

Read more