Gitops là gì? Tìm hiểu về Gitops và lợi ích của nó

GitOps là một xu hướng gần đây trong lĩnh vực triển khai liên tục. Động lực của nó dựa vào việc đưa các quy trình triển khai gần với các nguyên tắc phát triển phần mềm. Bằng cách tập hợp các quy trình và công cụ được sử dụng bởi các nhà phát triển và nhóm vận hành, nó chắc chắn có thể đưa một tổ chức đến gần hơn với khái niệm DevOps.

Read more

Spinnaker là gì? Tìm hiểu mọi thứ về Spinnaker.

Spinnaker chính là một tool dùng trong công việc deploy ứng dụng lên cloud server (CD) được phát triển bởi Netflix. Spinnaker mạnh ở chỗ nó là một tool multi-cloud continuous delivery platform. Tức là bạn có thể dùng spinnaker để build, deploy lên AWS, Azure, GCE … đủ loại

Read more

Tìm hiểu về Gartner. Báo cáo Magic Quandrant? Biểu đồ tăng trưởng Hype?

Gartner tên chính thức là Gartner, Inc. Là thành viên chính thức của S&P 500 và là một công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu cung cấp thông tin, tư vấn và công cụ cho các doanh nghiệp về công nghệ thông tin, tài chính, nhân sự, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ, pháp lý và tuân thủ, tiếp thị, bán hàng và chức năng chuỗi cung ứng.

Read more

Tìm hiểu về SRE? Vai trò của các kỹ sư SRE? Khác biệt giữa SRE và Devops?

DevOps nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa hoạt động phát triển và vận hành bằng cách phối hợp linh hoạt giữa công việc, mục tiêu và ý tưởng ​của 2 nhóm này theo 1 dạng “văn hóa”, SRE đặt nhóm phát triển vào vị trí đứng đầu của toàn bộ việc triển khai này.

Read more

Tìm hiểu về ITSM vs ITIL. Hiểu thế nào cho đúng?

ITIL là cách tiếp cận phổ biến nhất đối với ITSM và nó thường gây nhầm lẫn. ITSM và ITIL không thực sự khác nhau nhưng là bổ sung cho nhau. ITSM là một tập hợp các thực tiễn, chính sách và quy trình giúp quản lý các dịch vụ được cung cấp cho người dùng cuối và ITIL là một hướng dẫn để thực hiện các thực tiễn tốt nhất để triển khai ITSM trong một tổ chức. Tóm lại, ITIL® là một bộ hướng dẫn cho ITSM hiệu quả.

Read more