Tìm hiểu khác nhau giữa Internet Gateway và NAT Gateway?

Kết nối mạng trong AWS rất phức tạp. Hiểu các khái niệm mạng AWS và cách chúng hoạt động cùng nhau là điều cần thiết để đảm bảo rằng các dịch vụ của bạn được bảo mật và có kết nối internet. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa Internet GW và NAT GW.

Read more

Are your Kubernetes Clusters Right-sized?

Right-sizing Kubernetes clusters, and overall environments, have become a very pressing topic for organizations across the globe. During the pandemic, many organizations put their foot on the gas regarding digital transformation. Much of this included refactoring their applications to more cloud-native technologies, with Kubernetes adoption skyrocketing during this period.

Read more

Các tài liệu thiết kế phần mềm

Software design document (SDD) là tài liệu thiết kế phần mềm của dự án, được sử dụng cho programmers, testers, maintainers, systems integrators, vv.

Nó bao gồm việc thiết kế chi tiết cho kiển trúc, thiết kế giao diện và thiết kế lớp cho từng chức năng của hệ thống, cũng như việc thiết kế cơ sở dữ liệu của cả hệ thống để từ đó người đọc sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về phần mềm cần xây dựng và nó sẽ là tài liệu chính thức để từ đó những người xây dựng phần mềm có thể xây dựng nên phần mềm dựa vào tài liệu này.

Read more

Tìm hiểu về Trade mark, Copyright và Patent

Copyright © – Trademark ™ – Registered ® là các ký tự chứng nhận vệ về mặt pháp lí bảo hộ các ý tưởng khỏi việc bị đánh cắp và sử dụng bởi người khác. Mặc dù các cách đều có mục đích chung là bảo vệ quyền tác giả, tuy nhiên chúng được sử dụng không giống nhau.

Read more