So sánh Object, File và Block Storage

“Lưu trữ đám mây là gì?” là một loạt các bài đăng dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân quan tâm đến việc sử dụng đám mây để mở rộng quy mô kinh doanh của họ mà không lãng phí hàng triệu đô la vào cơ sở hạ tầng. Mặc dù tương đối đơn giản, thông tin về “Đám mây” bị tràn ngập với thuật ngữ và khá niệm không rõ ràng một cách khó chịu.

Những hướng dẫn này nhằm mục đích loại bỏ sự cường điệu và cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để thuyết phục các bên liên quan rằng việc mở rộng quy mô kinh doanh của bạn trên đám mây là bước cần thiết tiếp theo. Chúng tôi hy vọng bạn thấy chúng hữu ích và sẽ cho chúng tôi biết bạn có thể cần thông tin chi tiết bổ sung nào. “

Cloud Storage là gì?

Thuật ngữ lưu trữ đám mây được sử dụng trong các phương tiện truyền thông phổ biến như thể mọi người đều biết chính xác ý nghĩa của nó. Nhưng hãy thử yêu cầu bất kỳ ai liệt kê và xác định các loại lưu trữ đám mây khác nhau và bạn có thể không nhận được một câu trả lời rõ ràng.

Mặc dù thực tế là hiểu biết và phân biệt các loại lưu trữ đám mây khác nhau là điều cần thiết để quyết định giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Với quan điểm đó, chúng ta sẽ cùng xem xét ba loại lưu trữ đám mây chính.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn tnhanh chóng và dễ sử dụng về ba loại lưu trữ đám mây cơ bản đang được sử dụng hiện nay: object, file và block.

Ba loại lưu trữ đám mây

Object Storage

  1. Object storage bao gồm nhiều object lưu trữ dữ liệu không cấu trúc như ảnh, file, video
  2. Cách thức truy cập dựa trên giao thức HTTP và thông tin của object được lưu trữ và quản lý trong metadata.
  3. Object storage phù hợp để chia sẻ file ứng dụng cho các triển khai với khả năng mở rộng caomulti-site.

Block Storage

  1. Dữ liệu trong Block storage được tổ chức trong block IDs (e.g., số sector) và được tổ chức có cấu trúc (được gọi là file system) hoặc các ứng dụng có cấu trúc.
  2. Client trong HĐH kết nối với block storage thông qua Fibre Channel hoặc iSCSI hoặc sử dụng các thiết bị (DASD).
  3. Block storage phù hợp cho các thông tin dưới dạng giao dịch hoặc có cấu trúc như file systems, databases, transactional logs, swap space, hoặc cho các VMs.
  4. Tối ưu hiệu năng block-level đo dưới dạng IOPS (Input/output operations per second).

File Storage

  1. Dữ liệu File storage được lưu trữ dưới dạng file IDs (tên server + đường dẫn + tên file) qua mạng chia sẻ trên server.
  2. NFS và SMB là 2 giao thức phổ biến sử dụng để truy cập File Storage.
  3. Storage server hoặc cụm ổ đĩa sử dụng block storage với hệ thống file nội bộ để quản lý các file này, và clients chỉ tương tác thông qua protocol và đường dẫn file. Các thuộc tính cố định như type, size, date created và date modified được lưu trữ trong hệ thống file.

Tính năng lưu trữ dựa trên file rất phù hợp đối với các tệp được chia sẻ và thư mục được chia sẻ qua mạng LAN (mạng cục bộ) hoặc WAN (mạng diện rộng). Các lĩnh vực mà loại lưu trữ gắn liền với mạng (NAS) này gặp phải vấn đề là với giới hạn mở rộng của hệ thống tệp cơ bản của chúng và không có khả năng phân tán khối lượng công việc trên nhiều máy chủ tệp.

Tham khảo:

https://bizflycloud.vn/tin-tuc/tong-quan-object-storage-va-block-storage-la-gi-20180929092519105.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *