Tìm hiểu về sự khác biệt giữa Artificial Intelligence, Machine Learning Và Data Science

Bài viết gồm những phân tích chi tiết hơn bằng tiếng Việt của tác giả có lẽ sẽ mang lại cho các bạn một góc nhìn chính xác về những thuật ngữ đang càng ngày càng “hot” như AI, Machine Learning và Data Science. Từ đó có thể giúp các bạn chọn lựa cho mình một hướng đi đúng đắn hơn, định hướng tốt hơn và giúp bạn có một plan tốt hơn cho công việc của bạn.

Read more