Data Science là gì? Tìm hiểu công việc của Data Scientist?

Data Science (hay còn gọi là Khoa học dữ liệu) trở thành một trong những ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất ở thế kỷ 21. Thuật ngữ “Data Science” cũng là thuật ngữ được nhiều người nhắc đến hằng ngày. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Data Science và công việc của Data Scientist.

Read more

Tìm hiểu về sự khác biệt giữa Artificial Intelligence, Machine Learning Và Data Science

Bài viết gồm những phân tích chi tiết hơn bằng tiếng Việt của tác giả có lẽ sẽ mang lại cho các bạn một góc nhìn chính xác về những thuật ngữ đang càng ngày càng “hot” như AI, Machine Learning và Data Science. Từ đó có thể giúp các bạn chọn lựa cho mình một hướng đi đúng đắn hơn, định hướng tốt hơn và giúp bạn có một plan tốt hơn cho công việc của bạn.

Read more