Data Science là gì? Tìm hiểu công việc của Data Scientist?

Data Science (hay còn gọi là Khoa học dữ liệu) trở thành một trong những ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất ở thế kỷ 21. Thuật ngữ “Data Science” cũng là thuật ngữ được nhiều người nhắc đến hằng ngày. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Data Science và công việc của Data Scientist.

Read more