Devsecops là gì? Từ Devops đến Devsecops: Bảo mật CI/CD Pipeline

Các lỗ hổng phần mềm thường là gốc rễ của các sự cố vi phạm an ninh bảo mật, do vậy việc đảm bảo an ninh bảo mật là một trong những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp. Thực tế, chi phí phục hồi khi xảy ra các vấn đề về bảo mật thông tin rất lớn để có thể bỏ qua. Ngoài việc tốn thời gian và nguồn lực để xử lý thì xảy ra vấn đề lớn hơn là làm mất sự tin tưởng của khách hàng

Read more