Tìm hiểu về Agile và các ứng dụng của Agile trong quản lý dự án

Agile từ một trào lưu hản kháng trong đợt khủng hoảng các phương pháp phát triển phần mềm, đã trở thành “tiêu chuẩn hờ” cho việc phát triển phần mềm, lan sang cả các lĩnh vực khác mà những người ký vào bản tuyên ngôn Agile năm 2001 không thể ngờ tới như marketing, giáo dục, quản trị, trong gia đình nông nghiệp hay thậm chí trong nhà thờ.

Read more