XSS attack là gì? Tìm hiểu về XSS attack.

XSS hay còn gọi là Cross Site Scripting là một trong những tấn công phổ biến và dễ bị tấn công nhất mà tất cả các Tester có kinh nghiệm đều biết đến. Nó được coi là một trong những tấn công nguy hiểm nhất đối với các ứng dụng web và có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng.

Read more