Tìm hiểu các công cụ Devops: Ansible, Chef , Terraform và CloudFormation. Tính tương đồng và sự khác biệt?

Một loạt các công cụ phổ biến hỗ trợ bởi đông đảo các contributor và có thể sử dụng đa nền tảng (AWS, Azure, GCP) như Ansible, Chef, TerraForm hay CloudFormation. Các công cụ này giống và khác gì nhau? Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu mối tương quan và khác biệt của các công cụ này.

Read more