Tìm hiểu về Mutable vs Immutable Infrastructure. Mối quan hệ với Cloud.

Giới thiệu

Trước khi các công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây trở lên phổ biến, cơ sở hạ tầng máy chủ được tập trung xung quanh các máy chủ vật lý. Những máy chủ vật lý này đắt tiền và tốn thời gian để tạo ra; thiết lập ban đầu có thể mất nhiều ngày hoặc vài tuần vì mất bao lâu để đặt hàng phần cứng mới, định cấu hình máy và sau đó cài đặt nó trong colocation hoặc vị trí tương tự.

Cơ sở hạ tầng có thể thay đổi (mutable) có nguồn gốc ở đây. Bởi vì chi phí thay thế một máy chủ quá cao, nên thực tế nhất là tiếp tục sử dụng các máy chủ mà bạn đã chạy càng lâu càng tốt với thời gian ngừng hoạt động càng ít càng tốt.

Điều này có nghĩa là đã có rất nhiều thay đổi trong việc triển khai và cập nhật thường xuyên, nhưng cũng cho các bản sửa lỗi, chỉnh sửa và bản vá đặc biệt khi có sự cố. Hậu quả của những thay đổi thường xuyên bằng tay là các máy chủ có thể trở nên khó sao chép, làm cho mỗi máy trở thành một thành phần đặc thù và dễ gây lỗi của cơ sở hạ tầng tổng thể.

Sự ra đời của ảo hóa và theo yêu cầu / điện toán đám mây đại diện cho một bước ngoặt trong kiến ​​trúc máy chủ. Máy chủ ảo rẻ hơn, thậm chí ở quy mô lớn và chúng có thể được tạo và hủy trong vài phút thay vì ngày hoặc tuần. Điều này đã thực hiện các quy trình công việc triển khai mới và các kỹ thuật quản lý máy chủ lần đầu tiên, như sử dụng công cụ quản lý cấu hình (configuration) hoặc là API đám mây để cung cấp máy chủ mới một cách nhanh chóng, theo lập trình và tự động. Tốc độ và chi phí thấp của việc tạo ra các máy chủ ảo mới là những gì làm cho nguyên tắc bất biến thực tế.

Sự thay đổi khái niệm cơ bản mà điện toán đám mây tiên tiến là các máy chủ có thể được coi là dùng một lần. Việc xem xét loại bỏ và thay thế các máy chủ vật lý là không thực tế, nhưng với các máy chủ ảo, nó không chỉ có thể nhưng dễ dàng và hiệu quả để làm như vậy.

Khái niệm Mutable vs Immutable Infrastructure

Immutable vs Mutable Infrastructure là thuật ngữ chỉ hạ tầng bất biến và không bất biến.

Trong cơ sở hạ tầng máy chủ truyền thống, các máy chủ được cập nhật và sửa đổi liên tục tại chỗ. Các kỹ sư và quản trị viên làm việc với loại cơ sở hạ tầng này có thể SSH vào máy chủ của họ, nâng cấp hoặc hạ cấp gói theo cách thủ công, tinh chỉnh tệp cấu hình trên cơ sở từng máy chủ và triển khai mã mới trực tiếp lên máy chủ hiện có.

Nói cách khác, các máy chủ này có thể thay đổi được; chúng có thể được thay đổi sau khi chúng được tạo ra. Cơ sở hạ tầng bao gồm các máy chủ có thể thay đổi có thể được gọi là thủ công có thể thay đổi (mutable), truyền thống.

Ngược lại, cơ sở hạ tầng không thay đổi (immutable) là một mô hình cơ sở hạ tầng khác trong đó các máy chủ không bao giờ được sửa đổi sau khi chúng được triển khai.

Nếu một cái gì đó cần phải được cập nhật, cố định, hoặc sửa đổi trong bất kỳ cách nào, các máy chủ mới được xây dựng từ một file image phổ biến với những thay đổi thích hợp được cung cấp để thay thế những cái cũ. Sau khi chúng được xác nhận, chúng được đưa vào sử dụng và những cái cũ được ngừng hoạt động.

Sự khác biệt?

Sự khác biệt cơ bản nhất giữa cơ sở hạ tầng có thể thay đổi và bất biến là trong chính sách trung tâm của chúng:

  • Các thành phần của thiết bị trước đây được thiết kế để thay đổi sau khi triển khai;
  • Các thành phần của phần sau được thiết kế để không thay đổi và cuối cùng được thay thế.

Những lợi ích của một cơ sở hạ tầng Immutable bao gồm sự nhất quánđộ tin cậy cao hơn trong cơ sở hạ tầng của bạn và một quy trình triển khai đơn giản hơn, dễ dự đoán hơn. Nó giảm thiểu hoặc ngăn chặn hoàn toàn các vấn đề phổ biến trong cơ sở hạ tầng có thể thay đổi.

Tuy nhiên, việc sử dụng nó hiệu quả thường gắn liện với việc tự động triển khai toàn diện, cấp phép máy chủ nhanh trong môi trường điện toán đám mây và các giải pháp xử lý lưu trữ trạng thái tạm thời như 1 dạng nhật ký.

Ưu điểm của Immutable Infrastructure

  • Trạng thái máy chủ được biết đến và ít lỗi triển khai hơn
  • Môi trường hạ tầng được xây dựng một cách nhất quán và chia tỷ lệ theo chiều ngang dễ dàng
  • Quy trình khôi phục và khôi phục đơn giản

Kết luận

Bài viết này đề cập đến cơ sở hạ tầng bất biến là gì, sự khác biệt về khái niệm và thực tiễn giữa nó và cơ sở hạ tầng có thể thay đổi theo kiểu cũ, những lợi thế của việc sử dụng nó và các chi tiết về việc thực hiện nó.

Nếu bạn có cơ sở hạ tầng với hầu hết các thành phần ở trên và bạn thấy mình gặp vấn đề về quy mô hoặc cảm thấy thất vọng với quá trình triển khai của mình, đây có thể là thời điểm tốt để bắt đầu đánh giá mức độ bất biến (immutable infrastructure) có thể cải thiện cơ sở hạ tầng của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *