Tìm hiểu về Trade mark, Copyright và Patent

Copyright © – Trademark ™ – Registered ® là các ký tự chứng nhận vệ về mặt pháp lí bảo hộ các ý tưởng khỏi việc bị đánh cắp và sử dụng bởi người khác. Mặc dù các cách đều có mục đích chung là bảo vệ quyền tác giả, tuy nhiên chúng được sử dụng không giống nhau.

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm và sự khác biệt giữa các thuật ngữ trên

Trade mark

Trade mark là thương hiệu sử dụng để phân biệt hàng hóa dịch vụ với nhau, thường đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

Các dấu hiệu có thể là:

  • Những ký hiệu, biểu trưng (logo), thiết kế (như trường hợp chai Coca-Cola, phần lưới chắn các khe hút gió ở mũi xe ô tô BMW
  • hay Mercedes), từ ngữ mang tính khẩu hiệu (slogan), … được gắn vào bao bì sản phẩm, mác sản phẩm, hay bản thân sản phẩm.

Copyright là gì ? Copyright ©

Quyền tác giả được sử dụng để bảo vệ bản quyền của các tác phẩm âm nhạc, kịch, nghệ thuật và sở hữu trí tuệ. Khi tác phẩm ban đầu được hoàn thành, nó sẽ tự động được bảo vệ bản quyền.

  • Quyền tác giả có thể được chỉ định bằng cách gắn biểu tượng ©, gắn chữ đầy đủ “copyright” hoặc kí tự viết tắt “Copr.”.

Bản quyền tác giả cho phép tác giả quyền sao chép tác phẩm, quyền được sử dụng tác phẩm vào các công việc khác, phân phối các bản sao và quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng.

Bản quyền tác giả có thể đăng kí hoặc không đăng kí, tuy nhiên nếu đăng kí bản quyền thì quyền tác giả có thể được bảo vệ triệt để và thường kéo dài thêm 70 năm.

Copyright:

  • Bảo hộ cho source code của phần mềm máy tính
  • License không có copyright -> không được transfer source code
  • Khi vi phạm thi thông tin báo bộ phận pháp lý

Patent – Bằng Sáng Chế / Phát Minh

Bằng sáng chế / phát minh mới về công nghệ, kiểu dáng công nghệ, sản phẩm mới…được đăng ký bảo hộ & sở hữu tại Quốc gia được đăng ký!

Mục đích của Patent là bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ về phát minh, sáng chế mới. Patent có thể được mua bán, trao đổi…

Đặc thù, quyền cao cấp nhất của sở hữu trí tuệ, bảo hộ cho những sản phẩm mang tính đột phá, mới.

Ví dụ: Chúng ta thường hay nghe thấy như: hãng Apple nộp bằng sáng chế độc quyền kiểu dáng sản phẩm điện thoại iphone mới…

—————————-

As a reminder, the differences can be summarized as:

  • Copyright protects original work, whereas a trademark protects items that distinguish or identify a particular business from another.
  • Copyright is generated automatically upon the creation of original work, whereas a trademark is established through common use of a mark in the course of business.
  • Copyright expires after a set period of time, whereas a trademark doesn’t expire provided the mark continues to be used.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *