VIỆT NAM tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á

Việt Nam là quốc gia có kinh tế tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á trong 2 năm 2021 và 2022.

Đấy là nhận định của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) trong báo cáo Triển vọng phát triển Châu Á (Asian Develment Outlook) công bố tháng 4/2021.

Theo ADB năm 2021 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,7%, tiếp theo là Singapore và Malaysia (6,0%), Philippines và Indonesia (4,5%), Thái Lan (3,0%).ADB dự báo năm 2022 Việt Nam tiếp tục đứng thứ nhất với 7,0%, tiếp theo là Malaysia (5,7%), Philippines (5,5%), Indonesia (5,0%), Thái Lan (4,5%), Singapore (4,1%).

Năm 2020, Việt Nam cũng đã đứng thứ nhất ĐNA với tăng trưởng 2,9%, trong khi cả Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines đều tăng trưởng âm (từ -2,1% đến -9,6%).

Như vậy là 3 năm liên tiếp Việt Nam đứng số 1 ĐNA về tăng trưởng kinh tế. Tổng tăng trưởng GDP 3 năm 2020-2022 của ASEAN 6 theo thứ tự là: Việt Nam (17,78%), Indonesia (7,42%), Malaysia (5,77%), Singapore (4,39%), Thái Lan (1,07%) và Philippines (-0,34%).

Trên bình diện Châu Á, về tăng trưởng kinh tế, 3 năm liên tiếp Việt Nam luôn đứng trong top 3, nhưng tính tổng cả 3 năm thì Việt Nam lại đứng thứ nhất Châu Á. Tổng 3 năm 2020-2022, Châu Á Thái Bình Dương theo thứ tự là Việt Nam (17,78%), Trung Quốc (16,67%), Tajikistan (15,76%), Ấn Độ (9,27%).

Trước đây nhiều người cứ bi quan cho rằng Việt Nam không thể nào đuổi kịp các nước vì “mình tăng thì họ cũng tăng”, thế nhưng cứ theo đà này: Việt Nam tăng mạnh, các nước khác tăng chậm hoặc không tăng, thì việc đuổi kịp và vượt chỉ là vấn đề thời gian.

Tham khảo: CaoBao Đỗ facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *